Accés i personalització

 

S'accedeix a l’aplicació des de la pàgina web d’autoreserva de la UB clicant l’icona representativa:

acces

 

 

 

Per accedir a l'eina s'ha de disposar d´un Nom de connexió i d'una Contrasenya que podeu obtenir tramitant una solˇlicitud d'alta

 

acces2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Nom de connexió dels viatgers es correspon amb els caràcters (xxxxxx) que precedeixen el símbol @ a la respectiva adreça electrònica ( xxxxxxx@ub.edu).  El  sistema és sensible a majúscules/minúscules: vigileu la tecla Bloq Mayúsc.

Si mai oblideu la contrasenya que us haurà estat facilitada, escriviu el Nom de connexió a la casella corresponent i feu “Recuperar contraseña”. El sistema us enviarà automàticament un correu electrònic amb la contrasenya.

La primera vegada que hi accedim, l'eina ens mostra directament una pantalla amb tots els camps del nostre perfil de viatger perquè els verifiquem i completem; ulteriorment, aquestes dades estaran sempre accessibles des de la pestanya Perfil, tot i que distribuides entre els diferents sub-menús (Personal, Preferencias, Información de conexión i Más detalles)

 

 

  • Universitat de Barcelona - Compres UB
  • Telèfon: 934 037 074
  • Contacte