Organitzar viatges per a altres

 

El paper d’organitzador dintre d’Amadeus permet al personal de suport administratiu assumir el rol de viatger i organitzar viatges d’altra persona en el seu nom.

En funció de l’organització interna de les unitats i del seu accés directe a l’aplicació de registre i autorització de despeses (SAP), molts organitzadors són també “aprovadors” interns d’ Amadeus i poden així gestionar el cicle administratiu complet del viatge.

Els organitzadors, en assumir el rol del viatger, treballen amb el perfil d’aquest de manera que, si ells mateixos no són aprovadors, les seves propostes d’aprovació són encaminades als aprovadors que té assignats el viatger en funció de la seva posició a la UB o de la unitat que finança la despesa.

L’organitzador pot programar els viatges tant del personal de la UB com ara de convidats o visitants externs.

  • Universitat de Barcelona - Compres UB
  • Telèfon: 934 037 074
  • Contacte