Video tutorials autoreserva de viatges.

Aquests videotutorials, estan agrupats per a cadascun dels tipus d'usuari::

 

Tipus d'usuari
Títol
Descripció
Viatger VISTA RÀPIDA VIATGER ACTIU  
Viatger RESERVA DE VOL I HOTEL VIATGER ACTIU  
     
Organitzador * ORGANITZAR VIATGE PER UN VIATGER UB  
Organitzador * ORGANITZAR VIATGE PER UN VIATGER CONVIDAT  
     
Aprovador ** ORGANITZAR I APROVAR VIATGE AMB VOL GDS  
Aprovador ** ORGANITZAR I APROVAR VIATGE AMB VOL WEB ( LOWCOST)  
Aprovador ** ORGANITZAR I APROVAR RENFE  
Aprovador ** APROVAR UN VIATGE TRAMITAT PER UN VIATGER O ORGANITZADOR.  
     
     
Autoritzador ***

L’autorització o aprovació pressupostària la realitza el titular del crèdit a la interfície web de SAP, de la mateixa manera que amb la resta de despeses

 
     

 

* Reserva el viatge en nom d'un viatger

** Gestor SAP que emet el codi d'autorització del viatge (AV)

*** Titular del crèdit o pressupost.

                       

 

 

  • Universitat de Barcelona - Compres UB
  • Telèfon: 934 037 074
  • Contacte