Notícies

 

3/09/2010 Viatges als Estats Units d’Amèrica (EUA) a partir del 8 de setembre de 2010

 

Des de setembre de 2010, el passatgers que viatgin o facin escala als EUA estan obligats a tramitar o renovar, 72 hores abans com a mínim de la seva sortida cap als EUA,  l’autorització anomenada ESTA i abonar una taxa de 14 dòlars. Aquest tràmit i el pagament  s’han de realitzar obligatòriament de manera personal, online i mitjançant targeta de crèdit a la web https://esta.cbp.dhs.gov

 

Què és ESTA

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) és el sistema electrònic al qual tots els ciutadans de països que formen part, com ara Espanya, de l’anomenat  Programa d’exempció de visats -Visa Waiver Program   estan obligats a registrar-s’hi  com a mínim 72 hores abans de partir cap als EUA. El motiu del viatge és irrellevant. Va ser introduït pel govern dels EUA l’any  2009.  .

 

Cóm es fan el registre i el pagament

El registre s’hi fa mitjançat un formulari online disponible a la web oficial https://esta.cbp.dhs.gov  Des d’aquesta mateixa adreça es fa el pagament dels 14 dòlars.* Les targetes que s’hi accepten són: Visa, MasterCard, American Express i Discover.

 

S’ha de pagar per cada viatge als EUA ?

L’autorització obtinguda mitjançant l’ESTA és vàlid per a 2 anys i no necessita ser renovada durant aquest període ni s’ha de fer cap pagament nou. Tot i això, s’ha d’actualitzar el registre abans de cada viatge (amb el nom de l’hotel, per exemple). Aquest tràmit no té costs associats.

Si s’ha obtingut  una autorització ESTA abans del 8 de setembre no s’ha de fer el pagament.

No es pot delegar aquest tràmit a alguna de les agències de viatge de la UB ?

No. Aquests tràmits són personals, s’han de fer online i s’ha de pagar amb una de les targetes determinades.
Si de cas, les agències us poden assistir en l’emplenament dels formularis.
 
El pagament el podreu recuperar de la UB en la forma establerta pel rescabalament dels pagaments  avançats.

 

*La major part d’aquest import és una taxa del govern dels EUA destinada a estimular el turisme cap als EUA (!). La Unió Europea s’ha mostrat crítica amb aquesta taxa, que no té caràcter definitiu.

 

 

  • Universitat de Barcelona - Compres UB
  • Telèfon: 934 037 074
  • Contacte