Bases

Bases del concurs

Quin és l’objectiu del concurs?

El concurs de fotografia Sant Jordi 2015 - Premi Josep Damm, amb el lema «Sempre és Sant Jordi», té per objectiu donar a conèixer una visió personal de la celebració de Sant Jordi en qualsevol dels seus àmbits: literari, festiu i estètic (Sant Jordi com a tradició, el paper de l'amor, els llibres, les roses, la diada com a festa de Catalunya, etc.).

 

Qui pot participar-hi?

El concurs està obert a tot l’alumnat de la UB matriculat en estudis de grau, doctorat i màsters universitaris en centres propis durant el curs 2014-15, tot el professorat dels centres abans esmentats i el personal d’administració i serveis.

 

Quines característiques han de tenir les fotografies?

Cada participant pot presentar una fotografia, que ha de ser obra de l'autor/a i ha de tenir caràcter inèdit. Els autors de les fotografies seleccionades hauran d'aportar una declaració signada d'autoria. Si a les fotografies hi apareixen persones identificables, caldrà aportar el seu consentiment per escrit, d'acord amb el següent model.

 

Com s’han de presentar les fotografies?

Format

Les fotografies es presentaran en format .jpg i han de tenir una dimensió mínima, pel costat més llarg, de 30 cm (equivalents a 3.543 píxels) i una resolució de 300 dpi per a la seva publicació en suport imprès.

 

Tramesa

Les fotografies s’han de trametre mitjançant el formulari d'enviament de fotografies, autenticant-vos-hi amb el codi i contrasenya del món UB o de la Intranet de PAS o PDI.

 

El termini de presentació de fotografies finalitza el 27 de febrer de 2015.

 

Com se seleccionaran les fotografies guanyadores?

Selecció de fotografies

Una comissió de selecció formada per membres del professorat de la UB, alumnat i professionals de l’àmbit de la imatge i la comunicació farà una selecció d’un màxim de 12 propostes finalistes, que es publicaran el 5 de març de 2015. La Comissió podrà declarar desert el concurs.

 

Votació electrònica

Les tres fotografies guanyadores es decidiran per votació electrònica, des de la pàgina del Concurs, entre les propostes finalistes.

 

Pot participar en la votació tot l’alumnat de la UB matriculat en estudis de grau, doctorat i màsters universitaris en centres propis durant el curs 2014-15, tot el professorat dels centres abans esmentats i el personal d’administració i serveis.

 

Les votacions es duran a terme entre el 5 i el 12 de març de 2015.

 

Lesfotografies guanyadores es faran públiques el 13 de març de 2015.

 

Quins premis hi haurà?

  • La fotografia guanyadora serà la imatge de Sant Jordi a la Universitat 2015 i, gràcies al patrocini de la Fundació Damm, serà premiada amb 1.000 €.
  • També hi haurà dos accèssits que rebran un premi de 500 €.

Difusió de les fotografies

La fotografia guanyadora serà la imatge de Sant Jordi 2015 a la Universitat de Barcelona, tant en suport web com imprès, i se’n farà difusió amb la indicació del nom dels seus autors.

 

Les fotografies premiades es publicaran a la web i a les xarxes socials de la UB, amb la indicació del nom dels seus autors. Es farà una exposició virtual al Museu Virtual de la UB de les fotografies seleccionades.

 

La UB es reserva el dret en exclusiva de la utilització de les fotografies premiades, que els autors no podran destinar a cap altre ús.

 

La participació en el Concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.