Jueves, 21 de Julio 2022

9:30 h. Antiutopia i control: la distòpia política / Antiutopía y control: la distopía política/ 

Anti-utopia and control: the political dystopia 

Ponent / Ponente / Speaker: Elisabetta Di Minico (Università IULM-Milano)

10:15h. Debat / Debate / Discussion

10:45h. Cafè i Descans / Café y Descanso / Coffee Break

11:15h. La IA com a laboratori de passats possibles/dubtosos: Cap a la instauració de la  

neomemòria / La IA como laboratorio de pasados posibles/dudosos: Hacia la instauración de la neomemoria / AI as a laboratory of possible/doubtful pasts: Towards the establishment of neomemory

Ponent / Ponente / Speaker: Juan José Caballero Molina (Universitat de Barcelona)

11:45h. Descans / Descanso/ Break

12:15h. L’impacte de la COVID-19 dins de la indústria audiovisual: de la incertesa a les 

oportunitats / El impacto de la COVID-19 dentro de la industria audiovisual: de la incerteza a las oportunidades / The impact of COVID-19 within the audiovisual industry: from uncertainty to opportunities

Ponent / Ponente / Speaker: Ricard Mamblona (Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez)

12:45h. Debat / Debate / Discussion

16:30h. Comunicacions III / Comunicaciones III / Papers III

18:00h. Descans / Descanso / Break

18:30h. Comunicacions IV/ Comunicaciones IV / Papers IV