Miércoles, 20 de Julio 2022

8:00h. Recollida de documentació i acreditacions / Recogida de documentación y acreditaciones  / Registration

9:00h. Inauguració / Inauguración / Inauguration Magí Crusells (director Film-Història)

Andreu Mayayo (director CEHI-UB)

9:15h. Conferència inaugural a càrrec de / Conferencia inaugural a cargo de / Opening conference: L’impacte de la pandèmia: el futur del cinema com a espectacle/ El  impacto de la pandemia: el futuro del cine como espectáculo /The impact of the  pandemic: the future of cinema as a spectacle. 

Ponent / Ponente / Speaker: Edmon Roch (director i productor d’Ikiru Films)

10:00h. Debat / Debate / Discussion

10:30h. Cafè i Descans / Café y Descanso / Coffee Break

11:00h. L’enemic invisible: les epidèmies com a motiu cinematogràfic/ El enemigo  invisible: las epidemias como motivo cinematográfico / The invisible enemy: epidemics as a film motif  

Ponent / Ponente / Speaker: Rafael de España (Centre d’Investigacions Film-Història)

11:45h. Debat / Debate / Discussion

12:15h. Antiutopia i control: la distòpia política / Antiutopia y control: la distopía política / Anti-utopia and control: the political dystopia

Ponent / Ponente / Speaker: Elisabetta Di Minico (UNA4CAREER – Universidad  Complutense de Madrid)

13:00h. Debat / Debate / Discussion

16:30h. Comunicacions I / Comunicaciones I / Papers I

18:00h. Descans / Descanso / Break

18:30h. Comunicacions II/ Comunicaciones II / Papers II