Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
images_3_peque.jpg
 
Presentació
Benvinguda
Informació General
Òrgans de govern UB amb representació de l'alumnat
Hotel d'Associacions
Involucra't
Reglaments
Òrgans de govern amb representació de l'alumnat
Informació Pràctica
Subvencions
Associacions
Avisos i notícies
Àrea privada

Hotel d'Associacions
Universitat de Barcelona
Edifici Històric

Gran Via de les Corts Catalanes 585
08007 Barcelona
Telèfon: 934 035 522 i 934 020 261
Fax: 93 402 90 08
hotel@ub.edu
Imatge de diagramació
 

Representació de l'alumnat Imprimir a/e

giranou.gif

 

Plenari del Consell de l’Alumnat 

És el màxim òrgan de representació de l’alumnat de la Universitat de Barcelona. És l’encarregat, en l’àmbit universitari, de generar el debat i el seguiment posterior de les polítiques generals de la Universitat de Barcelona.

 

 --> Nota: Hi ha llocs que encaran es troben vacants 

ACORD D’ELECCIÓ DELS REPRESENTANTS D’ESTUDIANTS CLAUSTRALS A LA MESA DEL CLAUSTRE, A LES COMISSIONS DELEGADES DEL CONSELL DE GOVERN, A LES COMISSIONS DELEGADES DEL CONSELL DE L'ALUMNAT I AL CONSELL SOCIAL DE LA UB.

Amb la finalitat d’assolir una representació plural i proporcional a la composició del Consell de l’Alumnat, els col·lectius sig-nants, com a pactes preelectorals o associacions d’estu-diants electes al Claustre de la Universitat de Barcelona es com-prometen a un acord per l’elecció dels representants d’estu-diants als diferents òrgans delegats que es detallen a conti-nuació, en els següents termes:

 

Comissió Acadèmica del CG, 5 estudiants, s’escullen:

1. Paula Quílez Relaño - Pacte 2 – Estudiants per la Pública

2. Enric Ventura Siches – SEPC

3. Miguel Arlandis – Pacte 1 – Economistes i Sociòlegs Progressistes

4. Pau del Pozo – IUS-Constuïm República Catalana

5. El 5è lloc es compartirà entre un representant del Pacte 1 i un representant del Pacte 2, que seran sempre convocats a les sessions, i alternaran la condició de represenentant amb vot i representant convidat, intercanviant a cada reunió, fins al final de la legislatura en curs. Els dos estudiants designats d’aquesta manera seran:

5.1. Esther Guirao Valenzuela – Pacte 2 – Alumnes grau

5.2. Eloi Delgadillo – Pacte 1 – AJEC

Aquest acord es traslladarà a la presidència de la CACG.

 

Comissió Econòmica del CG, 4 estudiants, s’escullen:

1. David Xavier Jodar Romero - Pacte 2 – Estudiants per la Pública

2. Xavier Navarro Herbon – Pacte 2 – Estudiants per la Pública

3. Laura Delgado Martínez – Pacte 1 – OPTIMOTS

4. Carlos Andrés Luces – Pacte 1 – AJEC

 

Comissió de Professorat del CG, 2 estudiants, s’escullen:

1. Eduard Montesinos - Pacte 2 – Associació d’Estudiants de Psicologia

2. Felix Carbonell – Pacte 1 – AEGiH

 

Comissió de Biblioteques del CG, 4 estudiants, s’escullen:

1. Aniol Lobo Salvia - Pacte 2 – Estudiants per la Pública

2. Àngel Valls Villalba - Pacte 2 – UB:EMB

3. Francesc Sáez Maeso – Pacte 1 - LLOLL

4. Pablo Rakosnik - EPC

 

Comissió de Política Lingüística del CG, 4 estudiants, s’escullen:

1. Jordi Barbero i Solà – SEPC

2. Míriam Solé Vilamu – Assemblea Oberta de Mundet

3. Joan Gasulla – Pacte 1 – AJEC

4. Carles Rull– FNEC

 

Comissió de Sostenbilitat del CG, 4 estudiants, s’escullen:

1. Fabià Claramunt - Pacte 2 – Estudiants per la Pública

2. Júlia Pages Grau - Pacte 2 – Estudiants per la Pública

3. Adrià Arroyo – Pacte 1 – Estudiants de Restauració i Belles Arts

4. Alex Terren – Pacte 1 – AJEC

 

Comissió del PAS del CG, 1 estudiant, s’escull:

1. Àlex Abad Rovira – Pacte 2- Estudiants per la Pública Escola de Doctorat, s’escullen mínim dos estudiants 1 del Pacte 2, Bàrbara Polo Martín, i 1 de FNEC, Marc Puigmulé. Si es constata que s’hi poden designar més representants s’escolliran internament entre els Doctorands claustrals.

 

Junta Electoral Permanent, 1 estudiant, s’escull:

1. Jordi Martin – PACTE 1-AEGIH

Comissió d’Afers Econòmics del CdA, 7 estudiants, s’escullen:

1. Ariadna Rigalós Cases – SEPC

2. Mar Bosch Aris - Pacte 2 – Estudiants per la Pública

3. Julià Claramunt Marco - Pacte 2 – Estudiants per la Pública

4. Jordi Martín – Pacte 1 – AEGiH

5. Carmen Lahoz – Pacte 1 – AEFD

6. Joan Alcaraz – FNEC

7. Eduard Otin - EPC

 

Es trasllada l’elecció del secretari o secretària de la CAE a la mateixa Comissió, de manera interna entre els seus membres.

Comissió de Dinamització del CdA, 5 estudiants, s’escullen:

1. Sara Pérez Herrero – Assemblea de Farmàcia

2. Arnau Gàmez Montolio – Assemblea de la Facultat de Matemàtiques

3. Judit Morgó – Pacte 1 – OPTIMOTS

4. Gerard Rosell – FNEC

5. Rubén Ballester - EPC

 

Mesa del Claustre *, 1 estudiant titular i dos suplents ordinals:

1. Titular:

2. 1r Suplent:

3. 2n Suplent:

Consell Social, 1 estudiant: es presentaran dos candidats o candidates, del Pacte 1 i Pacte 2, respectivament, que s’escullen per majoria absoluta d’entre els presents al plenari. L’estudiant que queda en segon lloc (Julià Claramunt - Pacte 2) és el suplent si es dóna el cas d’alguna reunió en què l’estudiant electa (Laura García Manota - Pacte 1) hagi d’excusar la seva assistència.

*El pacte que quedi en segon lloc en la votació podrà escollir la representació del titular i 2n Suplent a la Mesa del Claustre i la Secretaria de la Comissió de Dinamització del CdA

Els representants electes als diferents òrgans delegats es comprometen a compartir la informació que es tracti en aquests òrgans amb la resta de companys claustrals i a recollir les seves propostes de cara a les reunions dels mateixos.

SIGNEN:

PACTE 1

PACTE 2

Associacions

   
   
   
   
   
 
© Universitat de Barcelona