Col·lecció de facscímils

 

 

Tutorial d’iniciació a la lectura, comprensió i transcripció dels manuscrits medievals

 


 

Exercicis autocorrectius

· Abreviatures
· Transcripció
· Cronologia
· Realizació d'instruments de descripció


 

 

 L’anàlisi documental