Estructura formal dels documents

La ciència que estudia l’estructura forma dels documents és la Diplomàtica.

L’objecte de la Diplomàtica és el document escrit.