Antropònims

Abreviatures d’Antropònims

 

Paraula
Grafía
abreviació
Berengarii
contracció
Berengarius
contracció + signe especial de us
Berengarius
contracció+ signe especial de us
Bernardi
signe especial de er
Bernardus
suspensió
Bertholomeu
contracció
Deum
suspensió
Deus
contracció
Dulciam
suspensió
Ermesendis
contracció+ lletra volada
Ffrancesch
contracció
Guilelmi
contracció
Guilelmus
contracció+ suspensió

Jacme

suspensió
Jesucrist
contracció+ lletra volada
Jesús
contracció+ signe especial de us
Johan
suspensió
Laurentio
contracció
Maria
lletra volada
Maria
lletra volada
Pere
sigla
Petro
lletra volada
Petri
lletra volada
Petrum
suspensió
Petrus
signe especial de us
Petrus
signe especial de us
Raimundi
contracció
Raimundi
contracció