Contracció

Abreviatures per contracció

 

Paraula
Grafía
abreviació
anime
 
aquesta
 
archàngels
 
bell
 
commorantib[us]
contracció+ signe de us
cunctis
 
del
 
de la
 
Dominice
 
ecclesia
 
ecclesiam
 
episcopo
 

gent

 

habeo

 

 
hanc
 

omni

 

omni

 
omnia
 
omnium
 

Pat[ri]arches

lletra volada + contracció
presbiteri
 

P[ri][merament

lletra volada + signe de er + contracció

p[ri]més

lletra volada + contracció

profetes

 

Que·l

 

rep[re]sentació

signe de re + contracció

sagrades

 

santa

 

temps

 
testamento
 

unes

 
vel
 
vostra
 

vostres

 
vostro