Calendació romana

1. ELS DIES DEL MES 

Per comptar els dies del mes a la Catalunya medieval es feia servir el calendari romà antic, que dividia el mes en tres parts, les calendes (o kalendas), les nonas i els idus. 

Les calendes

La calenda correspon al dia 1 de cada mes. 

Quan hi ha un número precedint la paraula kalenda, vol dir “abans de les calendas”, o sigui abans del dia 1 del mes. És a dir sempre serà del mes anterior al citat al document.

Exemple: Si el document diu XI calendes de febrer, serà un document del mes de gener.

Per saber de quin dia és, cal saber quants dies té el mes anterior al que consta en el document, en aquest cas gener té 31 dies.

Fórmula: AL NÚMERO DE DIES DEL MES (o sigui del mes anterior al que diu el document) SEMPRE S’HI SUMA 2 I ES RESTA EL NUMERO DE CALENDES QUE HI HA AL DOCUMENT. 

Exemple: O sigui que el dia 11 de les calendes de febrer serà: 31+2-11= 22

El documents és del dia 22 de gener

Les nones

Són el dia 5 dels mesos de gener, febrer, abril, juny, agost, setembre, novembre i desembre, i el dia 7 de març, maig, juliol i octubre.

Fòrmula: Per calcular el dia que corresponen en el calendari actual cal partir del dia 5 o 7 (segons el mes) +1 - número de nones que consta en el document.

Exemple: 4 de les nones d’abril : 5+1-4 = 2 d’abril.

    2 de les nones de juliol : 7+1-2= 6 de juliol

Els idus

Són el dia 13 dels mesos de gener, febrer, abril, juny, agost, setembre, novembre i desembre i el dia 15 de març, maig, juliol i octubre.

Fòrmula: Per calcular el dia que corresponen en el calendari actual cal partir del dia 13 o 15 (segons el mes) +1 - número d’idus que consta en el document.

Exemple: 4 dels idus de juny : 13+1-4 = 10 de juny

    6 dels idus d’octubre: 15+1-6 = 10 d’octubre