Els dies de la setmana

Els dies de la setmana també es poden conèixer amb el nom de fèria, aquest pot ser qualsevol dia de la setmana llevat del dissabte i del diumenge. El còmput comença la segona fèria que és el dilluns, segons la tradició hebrea, i segueix successivament fins divendres.


Els dies de la setmana estaven dedicats al sol o a cadascun dels planetes. Els noms constaven del nom dies (dia) seguit del nom de la divinitat en genitiu. De la fusió d’aquestes dues paraules procedeixen en darrer terme els noms que els donem ara.

Dies Lunae: Dia de la Lluna. Dilluns.

Dies Martis: Dia de Mart. Dimarts.

Dies Mercurii: Dia de Mercuri. Dimecres.

Dies Iovis: Dia de Júpiter. Dijous.

Dies Veneris: Dia de Venus. Divendres.

Dies Saturni: Dia de Saturn. Però aquest nom va ser substituit en època cristiana pel nom de la festa hebrea “sabbat”: dies sabbatum, d’on prové el nom Dissabte.

Dies Solis: Dia del Sol. Aquest nom va ser substituit també en època cristianapel Dies Dominicus, Dia del Senyor, d’on ve el nom Diumenge.