Eres

Períodes en els quals els anys es numeren a partir d’un fet històric, que determina pel seu inici. Les hi ha mundials, religioses i político-civils. Entre les més importants cal destacar les següents:

  • Era d’Abraham: S’inicia l’1 d’octubre de 2016 a.C. (la Crònica d’Eusebi de Cesarea (~260 - ~340) és el primer testimoni del seu ús).

  • Era Cristiana: S’inicia el 25 de desembre de l’any 753 de Roma (des del segle VII s’usa a Hispania i a les Illes Britàniques; a Galícia des del segle VIII). L’any 1 de l’Era Cristiana coincideix amb el 754 de la fundació de Roma.

  • Era de Dioclecià: S’inicià el 29 d’agost de 284 d.C. per commemorar la darrera persecució general decretada contra els cristians (la usaren egipcis, coptes i etíops)

  • Era dels Armenis: Comença el dimarts, 9 de juliol de 552, data en què els armenis fan efectiu el cisma després del Concili de Calcedònia (536).

  • Era Juliana: S’inicia amb la reforma del calendari feta per Cesar l’any 45 a.C.

  • Era d’August: Comença l’any 27 a.C. i té el seu origen en la confirmació d’Octavi August com a Emperador, feta pel senat i el poble de Roma.

  • Hègira:S’inicia el 16 de juliol de 622 d.C., data d’arribada de Mahoma a Medina, quan fugí de la Meca (hiyra = fugida). Aquest 16 de juliol de 622 equival a l’1 de Moharrem de l’any
    1 de l’Hègira. Els anys són lunars, de 12 mesos de 30 i 29 dies alternativament. 11 anys de cada 30 tenen un dia més (són els anys 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 i 29 del període)

  • Era Hispànica: Comença l'1 de gener de l’any 716 de Roma, que coincideix amb l'1 de gener de l'any 38 a.C. Sembla que té el seu origen en un còmput local antic, que féu coincidir aquest any amb la pacificació de la Península Ibèrica per August. Segons Isidor de Sevilla aquesta data coincideix amb la de la introducció del calendari Julià (creat el 45 a.C.) a Hispània, immediatament a l'ocupació per part d'August. El seu ús es va difondre a partir del segle V i va tenir una durada variable: Castella (fins 1383); Portugal (fins 1422); Aragó (fins 1350, juntament amb l’any de l’Encarnació). A Catalunya va ser substituïda pels anys dels reis francs en el segle IX i només apareix en documents solemnes posteriors com un element erudit al costat de l’any de l’Encarnació. Al segle X, a Catalunya, comença l’any 39 aC. Va penetrar, esporàdicament, fins l’Occitània, la Provença i el centre de França. Segons aquest còmput cronològic, l'any 1 de l'Era Cristiana coincideix amb el 39 de la Era Hispànica. Caldrà, per tant, resta 38 unitats a la data que ens dóna el document.

 

ANYS ROMA

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

ANYS A. CRIST

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

E. HISPÀNICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


ANYS ROMA

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

ANYS A. CRIST

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

E. HISPÀNICA

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


ANYS ROMA

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

ANYS A. CRIST

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

E. HISPÀNICA

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36


ANYS ROMA

752

753

ANYS A. CRIST

2

1

E. HISPÀNICA

37

38