Indicció

Es tracta de períodes de 15 anys, on a cadascun d’ells se le assigna un número de l’1 al 15

El seu establiment a Roma s’atribueix a Dioclecià (297-298)

La seva difusió, però, no arribà fins l’època de Constantí, en què a partir de l’any 313 es començà a numerat els anys d’acord amb aquesta periodització i prenent com a punt d’origen l’any 3 aC, que és l’any més proper a l’Era Cristiana si comptem cap al darrera.

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Si es compta des de l'any 3 aC en períodes de 15 anys, veurem que l'any 312 de l’era cristiana acaba el 21è període indiccional i l'any 313 comença el 22è període indiccional.

Per tant a l'any 312 li correspon la indicció 15 del 21è període indiccional i al 313 li correspon la indicció 1 del 22è període indiccional.

Tenint en compte que l'origen de la indicció se situa a l'any 3 aC i que a l'any 1 dC li corresponia la indicció 4 del primer període indiccional, per poder fer la reducció d’una indicció donada en un document cal aplicar la següent fórmula:

a + 3 : 15

 

a = any que dóna el document

3 = les 3 indiccions anteriors a l'Era Cristiana

15 = número d'anys d'un període indiccional