Hègira o calendari islàmic

Hègira és el nom donat a l’emigració del Profeta i dels seus seguidors des de la Meca cap a la població de Yahrîb (des de llavors anomenada Medina), el setembre del 622. L’any 637 / 15 de l’hègira, el califa cUmar la instituí com a punt de partida de l’era islàmica. D’aquesta manera s’establí una nova manera de comptar el temps que constitueix el calendari islàmic. En realitat, aquest sistema prové de l’antic còmput fixat pels àrabs preislàmics, consistent aleshores en un calendari lunisolar amb un any de dotze mesos que comprenien, alternativament, 29 i 30 dies. Tal i com feien els jueus, els àrabs intercalaven un tretzè mes cada dos o tres anys per tal que la diferència entre l’inici de l’any solar, que coincideix amb el pas de les estacions, i el seu no fora tan exagerada.

Aquest sistema fou readaptat pel Profeta durant el pelegrinatge de l’any 10 de l’hègira en el qual prohibí per sempre més (Alcorà, 9, 36-37) les intercalacions de mesos. Així, l’any islàmic restà com a únicament lunar i consta només de dotze mesos. Però com que la durada mitjana de la llunació sobrepassa en 48 minuts la durada mitjana del mes lunar, es produeix una diferència que obliga a afegir 11 dies en el transcurs de cada 30 anys que configuren el cicle. Així queda compost per 19 anys de 354 dies i altres 11 de 355, coneguts per "anys abundants" que ocupen el número d’ordre 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 i 29. Per cada 33 anys civils gregorians transcorren 34 anys islàmics i es pot calcular la correspondència de dates entre ambdós sistemes mitjançant taules conversió.1

Segons l’islam, el principi i el final de cada mes depenen de la primera percepció directa del creixent de la lluna en el cel, però la neomènia astronòmica avança un dia o dos la observació popular. Com a tots els calendaris lunars, l'inici dels dies es computa des de la posta del sol.

 

1 M. Ocaña, Nuevas tablas de conversión de datas islámicas a cristianas y viceversa. Estructuradas para concordar, día por día, año por año, años completos. Instituto Hispano Árabe de Cultura, Madrid 1981; M. A. Manzano y J. ZAnón, Nuevo conversor de fechas islamocristianas. Versión 3.0 para DOS. Universidad de Alicante, Alicante 1995, i el programa CALH disenyat per Benno van Dalen, accesible via Internety que permet conversió de dades entre una dotzena de calendaris.