Calendari litúrgic

El calendari eclesiàstic, vigent al llarg de tota l’Edat Mitjana, és lunisolar. Es basa en les diferents festes que celebra la litúrgia cristiana al llarg de l’any i que es distribueixen en diversos cicles. Dins d’aquests cicles hi ha també unes festes fixes (Nadal, Epifania, festes de sants o de la Mare de Déu...) i unes festes mòbils. La principal d’aquestes darreres és la festa de Pasqua de Resurrecció, entorn de la qual es fixen la resta de festes que en depenen i que configuren tot el cicle.

1-Cicle de Nadal.

S’inicia amb el temps d’Advent, que es composa de quatre diumenges abans del dia de Nadal i que comença en el diumenge més proper a la festa de Sant Andreu (30 de novembre).Aquest primer diumenge pot escaure’s, doncs, entre el 27 de novembre i el 3 de desembre, i amb ell es dóna també inicia l’any litúrgic.

Entre el 25 de desembre, festa de Nadal, i el dia 6 de gener, festa de l’Epifania del Senyor, es celebra el temps de Nadal. Dins d’aquest temps hi ha la festa de la Circumcisió del Senyor, el dia 1 de gener, que correspon a la festa civil de Cap d’any o, com s’acostuma a dir a l’època medieval, Ninou.

El dia 7 de gener comença el temps posterior a l’Epifania, que perdura fins la festa de Septuagèssima. Es un temps que oscil·la entre 1 i 6 diumenges. Per exemple: si la Pasqua s’escau al 22 de març, aquest temps només consta d’una sola setmana amb el corresponent diumenge; si la Pasqua es celebra entre el 21 i el 25 d’abril, hi ha sis setmanes.

Després venen tres diumenges prequaresmals que tenen els noms de Septuagèssima, Sexagèssima i Quinquagèssima, o diumenge de Carnaval.

2-Cicle de Pasqua:

S’inicia amb la Quaresma, temps que consta de 6 diumenges amb les corresponents setmanes, més els dies posteriors al Dimecres de Cendra, festa amb la que es comença aquest període. El diumenge 5è de Quaresma s’anomena “Diumenge de Passió”, i el diumenge 6è s’anomena “Diumenge de Rams”. Entre aquest diumenge i el de Pasqua s’escau la Setmana Santa.

Diumenge de Pasqua de Resurrecció: festa mòbil que sempre es celebra el diumenge posterior al primer pleniluni de l’equinocci de primavera. Pot escaure’s, per tant, entre el 22 de març i 25 d’abril.

El dia de Pasqua comença el temps pasqual, que comprèn 7 setmanes i finalitza amb el diumenge de Pentecosta, també conegut com a Pasqua Granada. Dins d’aquest període hi ha la festa de l’Ascensió, que s’escau sempre en el dijous posterior al 5è diumenge de Pasqua.

Després de la Pentecosta hi ha el diumenge de la Santíssima Trinitat i el dijous següent es celebra la festivitat de Corpus Christi. Aquesta és la darrera festa mòbil d’aquest cicle, venint després un temps que comprèn entre 23 i 28 setmanes i que enllaça amb el primer diumenge d’Advent per a donar inici a un nou any litúrgic.