Els mesos

Originàriament a Roma l’any constava de 304 dies repartits en deu mesos, el primer dels quals era el mes de març i el darrer el mes de desembre. Aquest sistema primitiu fou modificat, segons la tradició, pel rei Numa Pompili (sobre l’any 700 a. C.), que va afegir els mesos de gener i febrer. Així doncs, els mesos varen esdevenir:

Ianuarius, -ii: Gener. El nom prové del mot ianua (porta), perquè era el mes que encapçalava l’any.

Februarius, -ii: Febrer. Del nom de les februa o festes de purificació que es celebraven a finals de febrer.

Martius, -ii: Març. Estava dedicat el déu de la guerra, Mart, ja que començava l’inici de les campanyes militars.

Aprilis, -is: Abril. El nom és d’origen incert (podria provenir de les variants etrusques del nom de la deesa Afrodita/Venus o del nom d’Apol.lo; o bé d’un adjectiu indoeuropeu que significa “posterior”, ja que originalment era el segon mes de l’any).

Maius, -ii: Maig. El nom prové del de la nimfa Maia, filla d’Atlant i una de les Plèiades, les festes de la qual es celebraven en aquest mes.

Iunius, -ii: Juny. El nom del mes prové del de la deessa Iuno, -onis, Juno (identificada a la grega Hera), germana i esposa de Júpiter/Zeus.

Iulius, -ii: Juliol. Nom que a partir de l’any 44 a. C. va substituir l’antic Quintilis (el cinquè mes, comptant des de març).

Augustus, -i: Agost. Aquest mes era anomenat antigament Sextilis (el sisè mes), però va esdevenir Augustus en honor de l’emperador August a partir de l’any 8 a.C.

September, -bris: Setembre. Es diu així per ser el mes setè (des de març).

October, -bris: Octobre. Antigament era el mes vuitè.

November, -bris: Novembre. Antigament el més novè.

December, -bris: Decembre. Antigament el mes desè.