Santoral 


A l’Edat Mitjana molts aspectes de la vida quotidiana estan regits pel calendari eclesiàstic o litúrgic. Dins d’aquest cal citar les festes dels sants o de les diferents advocacions de la Mare de Déu, ja que són dates importants per al devenir dels homes i dones medievals. Pagaments de censos, terminis de contractes, eleccions de càrrecs en els consells municipals, auditories de comptes...es basen en diferents festivitats que tenen el nom d’un sant. Assenyalem ara les més principals.

Gener      Febrer       Març            Abril             Maig             Juny      

Juliol       Agost        Setembre     Octubre         Novembre      Desembre