Nexos y Enlaces 1

Imágen Abreviatura
Texto
et : nexe les lletres e i t comparteixen un traç