Primer cop d'ull

En aquesta primera pantalla pots fer una primera aproximació al document observant les característiques pròpies de l’escriptura carolina, enllaços, nexes i abreviatures. Els autors, venedors i comprador, la tipologia documental, definida pel verb dispositiu, observar els principals topònims i la data del document.