Castella i Lleó

Nom del grup: Grup de Recerca de Ciències Socials Aplicades.

Centre d’adscripició: Universitat de Valladolid

Coordinació: Almudena Moreno Mínguez

Integrants:

foto-Almudena-v1-BNAlmudena Moreno Mínguez. Doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona el 2004 i professora titular de la mateixa disciplina a la Universitat de Valladolid. S’ha especialitzat en qüestions de família, Estat de benestar, polítiques públiques i anàlisis comparades sobre gènere. Ha estat investigadora visitant a les Universitats d’Oxford (Regne Unit), McGill (Canadà), Göteborg (Suècia), Stirling (Regne Unit), Torí (Itàlia) i Chicago (EUA). Ha participat en comitès científics i projectes europeus sobre polítiques d’igualtat de gènere i joventut. El seu treball de recerca ha estat reconegut a través del Premi Internacional de Joves Sociòlegs de l’Associació Internacional de Sociologia el 1998, el segon premi d’investigació de la Fundació Acció Familiar el 2004 i el premi extraordinari de Doctorat en 2004. Ha publicat el seu treball en nombroses revistes d’impacte nacionals i internacionals. + informació


Jesús Alberto Valero Matas. Professor Titular d’Universitat. Doctor en sociologia, Llicenciat en sociologia (UCM) i Llicenciat en CC Polítiques i de l’administració (UCM). Actualment és professor de Sociologia a la Universidadde Valladolid. Entre les seves publicacions destaquen, Coneixement i teoria social en l’obra de Robert. K Merton, Universitat de Valladolid (2004) i Breu història d’Eslovàquia: una anàlisi sociopolítica de la seva identitat. Universitat de Valladolid (2006). sociologia de la ciència, EDAF, (2004) social studies of the science an interdisciplinar i context. Auckland University-Universitat de Valladolid (coord) Manual d’institucions i organitzacions socials Thompson-paranimf, 2005, Una mirada a la sociologia des de les ciències socials, tecnos, 2009. Hacontribuido amb capítols de llibre en diversos projectes conjunt. Té més de 30 articles publicats en revistes nacionals i internacionals, Ha participat i dirigit en diversos projectes d’investigació sobre minories i identitat i de l’activitat científica Ha estat professor visitant en diverses universitats estrangeres, Edinburgh University, Auckland University, Colorado School of Mines, UNAM, Polish Academic Nauk, Georgetown University, etc.


Elena Rodríguez San Julián.  Sociòloga. Des de 2007 membre i sòcia fundadora de Sociològica Tres (www.sociologicatres.com) i Professora Associada del Departament de Sociologia IV (Metodologia de la Investigació i Teoria de la Comunicació) de la Universitat Complutense de Madrid. Ha estat Cap del Servei d’Anàlisi i Prospectiva de la Conselleria de Sanitat de Castella la Manxa i Cap del Departament d’Estudis i Recerca de la Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD). Autora i coautora de nombrosos estudis sobre la realitat sociocultural dels joves, sobre aspectes socials de la salut, l’educació i els consums de drogues. Ha treballat durant els últims anys en estudis sobre joventut, col · laborant amb l’INJUVE i la FAD en la col·lecció “Joves i …”, i en l’actualitat és membre de l’equip de treball de l’Informe De Joventut a Espanya 2012. Entre les seves últimes publicacions destaquen “Percepcions socials sobre drogues a Quito (Equador)” (2011), “Benestar i futur a Espanya. Idees de futur des del discurs de pares i mares “(2011),” Universitat sense classes?. Eurostudent IV “(2011),” Valors Socials i Drogues 2010 “(2010),” Joves i gestió del risc “(2009),” La lectura juvenil dels riscos de drogues “(2008),” Docents o mestres. Perspectives de l’educació des de dins “(2008),” Adolescents davant l’alcohol: la mirada de pares i mares “(2007) i” Joves en els mitjans “(2007).


Castilla_javier-sanchez-galanJavier Sánchez Galán. Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Nacional d’Educació a Distància. Màster en Problemes Socials cursat a la mateixa universitat. En l’actualitat elaborant la tesi doctoral sobre joventut i família en la Universitat de Valladolid. Diferents cursos d’introducció a la docència universitària i formació del professorat. Participant en un projecte d’Innovació en la docència universitària a la Universitat de Valladolid. Participant en diferents congressos sobre educació i col · laborador en diferents estudis sobre família i joventut. Ha estat professor tutor en el Centre Associat de la UNED a Segòvia i en l’actualitat professor Associat a la Universitat de Valladolid.


Angel CarrascoÁngel Carrasco Campos. Doctor en Sociologia de la comunicació (2009) i Màster en Investigació Aplicada a la Comunicació (2011) per la Universitad Rey Juan Carlos. Actualment exerceix tasques docents i investigadores com a professor del Departament de Sociologia i Treball Social de la Universitat de Valladolid (Campus de Segòvia), membre de l’equip docent del Màster d’Investigació Aplicada a la Comunicació (Universidad Rey Juan Carlos), i investigador del Grupo de Estudios Avanzados de Comunicación (www.geac.es). Les seves principals línies d’investigació han abordat qüestions vinculades a la sociologia de la comunicació, l’educació i la cultura, la teoria de la comunicació, la comunicació estratègica i, més recentment, qualitat de vida i benestar subjectiu. Ha participat en diversos projectes de recerca d’àmbit internacional, estatal i regional finançats per entitats públiques. Les seves principals publicacions i contribucions científiques han treballat les indústries culturals i polítiques culturals a la Unesco, les identitats socials i mediàtiques, la formació en comunicació estratègica, les cultures professionals del periodisme i les polítiques familiars i de qualitat de vida. + información


Luis Carlos _Foto_JLuis Carlos FernándezDoctor en Geografia amb Premi Extraordinari, Professor d’Anàlisi Geogràfica Regional al Departament de Geografia i Ordenació del Territori de la Universitat de Valladolid. Especialista en l’estudi de la realitat territorial de Castella i Lleó a partir de la consideració dels factors conformadors dels dinamismes espacials (poblament, desenvolupament econòmic, infraestructures); l’anàlisi dels grups poblacionals de risc (gent gran, immigrants, joves, famílies); i el diagnòstic de les principals problemàtiques actuals (envelliment, despoblació, crisi i reestructuració productiva) així com el tractament dels mecanismes d’intervenció (polítiques d’ocupació, ordenació i govern del territori). Membre i director d’equips d’investigació en contractes i projectes I+D+i relacionats amb els temes esmentats i col·laborador científic del Consejo Económico y Social de Castilla y León.