Prostitució de la recerca: el cas de la recerca en prostitució

11 FEBRER 2004

“Prostitució de la recerca: el cas de la recerca en prostitució”

Dr. Ignasi Pons

Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions, UB