Illes Balears

Nom del grup: Desigualtat, gènere i polítiques públiques.

Centre d’adscripició: Universitat de les Illes Balears

Coordinació: María Antonia Carbonero

Integrants:

Balears_CarboneroMaría Antonia Carbonero. Doctora en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1989) i en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universidad Nacional de Educación a Distancia (1996). És professora titular a la Universitat de les Illes Balears. Les línees de investigació en les que treballa són sociologia de la família, desigualtats de gènere i exclusió social i polítiques socials. A l’actualitat dirigeix l’Observatori Social de les Illes Balears i coordina el grup de investigació Desigualtats, gènere i polítiques públiques en la Universitat de les Illes Balears. Entre les seves publicacions sobre la família i les desigualtats de gènere destaca la coedició del llibre  Entre la familia y el trabajo: conflictos, relaciones y políticas públicas de género en Europa y América Latina (Homo Sapiens 2007), el capítol  “¿Hacia una ciudadanía inclusiva de género?” a Indagaciones sobre la ciudadanía. Transformaciones en la era global (Icaria 2007) i el llibre Nancy Fraser. Dilemas de la justícia en el siglo XXI. Género y globalización (Universitat de les Illes Balears, 2011) del que  és coeditora.


Balears_Maria-Gomez-GarridoMaría Gómez. Llicenciada en Història per la Universitat Autònoma de Madrid i doctora en Ciències Socials i Polítiques per l’Institut Universitari Europeu de Florència. Professora Ajudant del Departament de la Universitat de les Illes Balears. Les seves línies principals d’investigació són la soci-història del treball, i la història de les emocions. És, a més, membre del grup de recerca Història de l’Experiència (CSIC).

..


FernandaCaroFernanda Caro Blanco. Diplomada en Treball Social per la UIB (1988).  Màster en Cognició i Evolució Humana (UIB. 2009) Actualment realitza el doctorat a la Universitat Pública de Navarra, sobre a incidència del Tercer Sector d’Acció Social en la inserció social per la via de l’ocupació, sota la direcció del Dr. Miguel Laparra. És professora col·laboradora permanent de la UIB des del 2003, amb docència als estudis de Treball Social. La seva experiència professional (1988-2003) s’ha centrat a l’àmbit de l’exclusió social i les drogodependències, així com en la gestió tècnica i política en matèria de benestar social i serveis socials. Les línies de recerca a les que treballa són l’exclusió social, l’estat del benestar, polítiques socials de benestar i el Tercer Sector com agent provisor de benestar. També participa a projectes de cooperació al desenvolupament principalment a Centro Amèrica (El Salvador i Guatemala) en programes d’inserció de joves en situació de risc social i promoció social de la dona. Entre les seves publicacions destaca la participació al llibre Història de l’Acció Social a Mallorca. De la beneficència al Benestar Social (2010).


Balears_Miguel-Angel-OlivarMiquel Angel Oliver Perelló. Treballador social especialitzat en migracions i professor de Treball Social Comunitari en els estudis de Grau en Treball Social de la UIB. Ha exercit com treballador social durant 17 anys, la major part d’ells en relació amb població immigrant i / o en projectes relacionats amb el fet migratori, havent desenvolupat la seva tasca en ONG i administració insular i local. Màster Universitari en Immigració per la Universitat de Comillas, des del 2001 participa en la formació de professionals en matèria d’immigració i ha col·laborat amb diferents administracions en la redacció de plans municipals d’Interculturalitat o relacionats amb el fet migratori, com a assessor extern o com autor dels mateixos (Ciutadella, Manacor i Palma), així com en projectes d’acollida de persones immigrants o de millora de la convivència en l’àmbit local. Coordinador i docent de la I i II escola d’estiu de Migracions de la UIB, ha exercit també la coordinació i docència en diferents postgraus de Inserció social i laboral de la UIB. Participant en projectes universitaris d’intervenció en el marc de la Cooperació al Desenvolupament i autor de diferents articles publicats en revistes de l’àmbit dels Serveis Socials i de la formació, destacant els relacionats amb l’àmbit de les migracions.


Balears_Marielva-RisquezMarielva Risquez Buonaffina. Va néixer a Veneçuela el 1966 on es va llicenciar en Ciències Polítiques i de l’Administració. És experta universitària per la UNED en Immigració, Exclusió i Polítiques d’Integració Social. És professora d’Investigació i Diagnòstic en la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears on pertany al grup Desigualtat, Gènere i Polítiques Públiques. Ha col · laborat amb la UNED com a professora tutora i en diverses publicacions sociològiques a Mallorca. Se sent compromesa amb la investigació i acció “des dels marges” que ha experimentat treballant amb dones immigrants a Mallorca, amb famílies refugiades a Kosovo i en els barris pobres de Caracas..


JoanaMestresJoana Maria Mestres. Diplomada en Treball Social per la Universitat de les Illes Balears (1997), Màster en Cognició i Evolució Humana (UIB, 2010) i Màster en Ciències Socials Aplicades a l’Atenció Sociosanitària (UIB, 2013). Actualment realitza el doctorat sobre  l’anàlisi dels professionals del Treball Social dels Serveis Socials Comunitaris a Mallorca. És professora ajudant de la UIB amb docència en els Estudis de Treball Social. La seva experiència professional (1999-2009) s’ha centrat en  l’àmbit de les drogodependències,  menors i inspecció de centres de Serveis Socials a l’illa de Mallorca.…..


CarlotaSociasCarlota Socias. Carlota Socias Puyol és Diplomada en Treball social especialitzada en resolució de conflictes i mediació. Màster en Cognició i evolució humana (UIB 2009). És professora ajudant i imparteix les assignatures de Treball Social Comunitari en els estudis de Grau de Treball Social de la Universitat de les Illes Balears. Actualment realitza el doctorat sobre la mediació en contextos d’interculturalitat. La seva experiència professional (2004-2009) s’ha centrat en l’àmbit educatiu, dels Serveis Socials Comunitaris i en els Punts de Trobada Familiar...


Col·laboradors/es externs/es:
Silvia Levín (professora de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina)
Ruth Sosa (professora de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina)
Rosa Cursach Salas (professora de Filosofia, seminari de teories i pràctiques feministes, UIB)
Andrea Beltrano (Comunicació social, seminari de teories i pràctiques feministes, UIB)