Els gitanos a Badalona

31 MARÇ 2004 "Els gitanos a Badalona" Salvador Carrasco i Lidia Daza Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions, UB … [Read more...]

( – Castellano) ¿Cómo construir una teoría en Ciencias Sociales ?

[Read more...]

( – Castellano) Redes sociales y capitalistas

Ho sentim, aquesta entrada no està disponible en Català. - Castellano. … [Read more...]

Prostitució de la recerca: el cas de la recerca en prostitució

11 FEBRER 2004 "Prostitució de la recerca: el cas de la recerca en prostitució" Dr. Ignasi Pons Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions, UB … [Read more...]

( – Castellano) Contrato intergeneracional

Ho sentim, aquesta entrada no està disponible en Català. - Castellano. … [Read more...]

( – Castellano) El proyecto Deleitosa: a Spanish village”

Ho sentim, aquesta entrada no està disponible en Català. - Castellano. … [Read more...]

( – Castellano) El proceso de Bolonya y la Sociologia

Ho sentim, aquesta entrada no està disponible en Català. - Castellano. … [Read more...]