Organització

El Grup Internacional i Interuniversitari COPOLIS “Benestar, Comunitat i Control Social” es desenvolupa a partir de la combinació d’una sèrie de dispositius amb l’objectiu de buscar la major eficiència i qualitat possible. Aquests dispositius estan formats per diferents estructures, plataformes, unitats, integrants i mecanismes de funcionament, que es constitueixin de manera interterritorial, interuniversitària, interinstitucional i pluridisciplinar:

- Interterritorial: amb accions, d’una banda, en diferents comunitats de l’Estat Espanyol (Catalunya, País Valencià, Andalusia, Castella i Lleó, i Illes Balears), i per un altre, a Amèrica Llatina, concretament a Argentina, Colòmbia i Mèxic.

- Interuniversitària: els grups parts -i sense perjudici de la pertinença de les persones a altres institucions- es troben adscrits a la Universitat de Barcelona, la Universitat de València, la Universitat de Granada, la Universitat de Valladolid, la Universitat de les Illes Balears , la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, la Univesitat dels Andes, la Corporació per a la Investigació Acció en Societat, Salut i Cultura, la Universitat Nacional de Rio Negro, i la Universitat Nacional del Comahue.

- Interinstitucional: amb la col·laboració d’organismes públics i entitats de la societat civil, entre les quals destaquen el Col·lectiu Donestech (sobre Dones i Tecnologies), la Federació de Famílies Monoparentals de Catalunya, el Col·lectiu de Dones Cassandra (de suport a dones preses i les seves famílies) i especialment, l’Associació d’Acció Social i Cultural Adalquí, com a entitat constituïda per ser nexe entre Universitat i Societat.

- Pluridisciplinar: amb participants de diverses disciplines com sociologia, dret, economia, demografia, educació social, pedagogia, medicina, psicologia, ciència política i història.