Grup consolidat SGR Copolis-UB

Grup consolidat SGR Copolis-UB

El grup compta amb diversos reconeixements a la seva qualitat i trajectòria segons els sistemes d’educació superior vigents en cada lloc o territori d’actuació.

Dins dins l’Espai Europeu d’Educació Superior, cal destacar el reconeixement pels períodes 2009-2013 i 2014-2016 com a Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya (SGR-178/2009 i SGR-983/2014), adscrit al Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. El SGR de Copolis s’integra d’una part dels membres del Grup Interuniversitari Copolis, que han establert relacions i col·laboracions estables al voltant de quatre línies d’actuació (investigació, formació i extensió) principals: Gènere i Famílies; Benestar, Comunitat i Polítiques Publiques; Control Social i Drets Humans; i Metodologies d’Investigació Social i Innovació Docent.

Actualment aquesta integració la componen Elisabet Almeda Samaranch, Clara Camps Calvet, Antonia Collado Sevilla Núria Vergés Bosch, Vanessa Alcaide Lozano, Eduardo Resbier Grabulos, Núria Pumar Beltrán, Joaquín Juan Albalate, Josep Maria Rotger Cerdà, Màrius Domínguez Amorós, Mercè Costa Cuberta, Patsili Toledo Vásquez, Anna Morero Beltrán, Laura Suárez Grimalt, Rosario Ivano Scandurra, Paola Andrea Contreras Hernández i Macarena Trujillo Cristoffanini.

Per veure els inputs i outputs del SRG Copolis-UB, pot accedir aquí.