Història

Copolis va començar a constituir-se  durant el curs 2003-2004, quan la seva actual directora es va incorporar al Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona. En aquest moment, es va organitzar un primer equip de caràcter fundacional, amb integrants que ja comptaven amb una sòlida trajectòria de recerca, tant col·laborant amb la directora com també amb altres equips de treball.

Posteriorment, i en una segona instància que comença el 17 de novembre de 2005, es va iniciar el procés de consolidació de Copolis, en la qual els integrants del grup van ser progressivament convergint en les diverses investigacions i programes de divulgació científica del grup. Això va comportar una enriquidora experiència de treball al llarg del període 2005-2008 (vegeu l’Inventari d’activitats 2005-2008), que va consolidar les Línies temàtiques d’actuació principals del Grup, amb múltiples projectes i activitats de formació i extensió.

Finalment, es va planificar i començar una tercera etapa de treball (2009-2013), amb una actualització de la seva estructura orgànica i del seu funcionament institucional, amb la finalitat de potenciar la seva internacionalització i capacitat d’intercanvi. Això va originar la constitució d’Unitats Territorials d’Estudis Permanents (UTEPs) sobre les temàtiques del grup en diferents llocs d’Argentina, Colòmbia, Estat Espanyol i Mèxic, integrades per més de 60 investigadores i investigadors de diversos grups d’investigació, que enriqueixen i amplien la xarxa i capacitat de intercanvi i transferència recíproca.

Actualment Copolis compta amb diversos reconeixements de les institucions participants, entre els quals destaca, dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior, el reconeixement pels períodes 2009-2013 i 2014-2016 com a Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya (SGR-178/09 i SGR-983/2014), el lideratge de la Xarxa TIIFAMO International Tehmatic Research Network on One Parent Families i el reconeixement del Centre de Formació Contínua i Innovació Docent CEFOCID-Copolis com a Grup d’Innovació Docent Consolidat per la Universitat de Barcelona (GIDCUB-13/140).