Objectius

Les Universitats han de ser els nuclis generadors dels coneixements i els recursos necessaris per emprendre aquestes tasques, iniciant processos d’abordatge d’aquells àmbits d’investigació que permeten donar una resposta acadèmica sòlida al creixement de les demandes socials.

El nostre objectiu és desenvolupar en un Grup de Recerca, Formació i Extensió Universitària sobre Benestar, Comunitat i Control Social, una instància científica i social des de la qual elaborar coneixements i accions necessàries per reduir les situacions de vulnerabilitat social, resignificar la prevenció i promoure el principi d’intervenció mínima i, alhora, difondre també els resultats que se’n derivin i donar resposta a les demandes de suport i assessorament tècnic que aquestes actuacions comportin.

Els eixos transversals que orienten i donen contingut i cohesió a l’actuació del grup i a les LATCs són tres: a) la dimensió de gènere, b) l’enfocament des dels drets humans, i c) el pluralisme metodològic (a través de l’ús de metodologies quantitatives i qualitatives, la interdisiciplinariedad, la interinstitucionalitat i la internacionalització).