Jornada Dones i TIC a l’Institut de la Dona

Els biaixos de gènere constitueixen una barrera per a la plena incorporació de les dones a la societat de la informació.

Malgrat els avenços dels últims anys, persisteixen les diferències de gènere en l’accés i ús de les TIC, així com en la presència de dones en les carreres tecnològiques i les empreses TIC. Cal seguir treballant per reduir les bretxes encara existents.

La jornada “Dones i TIC ‘es dirigeix al públic en general interessat en aquesta temàtica, a associacions de dones i dones tecnòlogues de l’àmbit universitari i empresarial.

El seminari se celebrarà a la sala d’actes de l’Institut de la Dona. L’entrada és gratuïta, és necessària la inscripció a través del correu: sociedaddelainformacion@inmujer.es

La Dra Núria Vergés Bosch, membre de Copolis i professora del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la UB realitzarà una presentació al voltant de les presències de les dones en les TIC.

Més informació:

Programa breve (120 Kb) Archivo pdf.  Se abrirá en una ventana nueva

Invitación (51 Kb) Archivo pdf.  Se abrirá en una ventana nueva