Rosa Ortiz obté una beca APIF de la Universitat de Barcelona

LogoUB

Rosa Ortiz Monera, membre del Grup COPOLIS, ha estat beneficiària d'un Ajut per al Personal Investigador Predoctoral en Formació (APIF) concedit per la Universitat de Barcelona. L'objecte de la beca és la dedicació a temps complet als estudis per a l'obtenció del títol de Doctor en Sociologia, i la promoció de la formació en la metodologia docent mitjançant la col·laboració en tasques de suport a la docència del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la … [Read more...]

Núria Vergès s’incorpora com a investigadora doctora júnior a la UB

Núria Vergès s’incorpora com a investigadora doctora júnior a la UB
nuria verges

Núria Vergès Bosch, membre del Grup Internacional i Interuniversitari COPOLIS, s'ha incorporat com a investigadora doctora júnior al Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona, en què continuarà amb les seves activitats d'investigació i docència. Això ha estat possible gràcies al fet que l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha concedit un ajut a la Universitat de Barcelona destinada a aquesta incorporació. Les … [Read more...]

Rosario Scandurra guanya una beca de la Generalitat de Catalunya

Rosario Scandurra, membre del Grup Copolis de la UTEP Catalunya, ha guanyat la beca "Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2013)" convocada per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya. Actualment està desenvolupant la seva tesi doctoral titulada "How educational outcomes are configured?". A més és membre del Projecte I+D "Familias … [Read more...]