Albert Mora de la UTEP del PAÍS VALENCIÀ ha defensat la seua tesi “La immigració a Gandia: Integració, Associacionisme i Polítiques Públiques”

Albert Mora de la UTEP del PAÍS VALENCIÀ ha defensat la seua tesi “La immigració a Gandia: Integració, Associacionisme i Polítiques Públiques”
Albert Mora

La tesi, dirigida per la professora Josepa Cucó, és un estudi en profunditat dels processos d´integració dels immigrants econòmics a Gandia (València), un municipi amb un elevat percentatge de població estrangera (24,1%). S´atén, fonamentalment a tres grans eixos d`anàlisi: les polítiques locals desenvolupades entre els anys 2005 i 2011, l'associacionisme immigrant a la ciutat i el procés d´incorporació de votants estrangers extracomunitaris a les darreres eleccions municipals de … [Read more...]