CONFERÈNCIA INTERNACIONAL “Les Dones i les TIC a través del Cicle de Vida” Barcelona, 8-10 Novembre 2010

CONFERÈNCIA INTERNACIONAL “Les Dones i les TIC a través del Cicle de Vida” Barcelona, 8-10 Novembre 2010
nuria 100

La Conferència internacional "Les Dones i les TIC a través del Cicle de Vida" que es durà a terme a Barcelona del 8 al 10 de Novembre des d'una perspectiva d'anàlisi comparativa internacional, ofereix l'oportunitat de tornar a examinar el conjunt de factors que influeixen en la participació de les dones en els estudis i les carreres professionals TIC. El cicle vital és el marc organitzatiu per a l'anàlisi de les successives sessions, que tracten de les diferents fases educatives i … [Read more...]