Nova publicació de Nuria Vergés en Athenea digital

Nova publicació de Nuria Vergés en Athenea digital

La revista Athenea Digital, una revista especialitzada en pensament i investigació social, ha publicat un nou número especial sobre Génere i TIC: “En torno a la brecha digital de genero” (vol. 12, num.3). Taula de continguts:

La Dra. Núria Vergés de la UTEP de Catalunya del Grup Copolis ha contribuit en aquest volum amb el segënt article: De la exclusión a la autoinclusión de las mujeres en las TIC. Motivaciones, posibilitadores y mecanismos de autoinclusión