<!–:ca–>Núria Verges, ja és Doctora en Societat de la Informació i el Coneixemnet<!–:–><!–:es–>Núria Verges, ya es Doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento<!–:–>

buy propecia6″ />El passat 26 de març la Sra. Núria Verges, membre de la UTEP de Catalunya del Grup Interuniversitari COPOLIS “Benestar, Comunitat

i Control Social” va fer la lectura de la seva tesi Doctoral “Genere i TIC: El procés d’auto inclusió de les dones en les TIC. Una aproximació des de les tecnòlogues artístiques i les tecnòlogues informàtiques”. El resultat del procés va ser favorable i ha estat nomenada Doctora amb la qualificació Cum Laude.
Aquesta tesi navega através de la idea que l’exclusió de les dones de les TIC es constitueix com una de les principals problemàtiques per al desenvolupament de la societat de la informació i del coneixement actual. Ara bé, també és cert que hi ha dones que s’han autoinclòs en les TIC i que algunes polítiques d’inclusió han estat efectives. Conèixer i analitzar el procés d’autoinclusió TIC alternatives to tamoxifen d’aquestes dones, ens pot ajudar a comprendre millor la relació gènere i TIC i, a la vegada, il·luminar qüestions clau per informar les polítiques públiques de gènere i inclusió TIC del futur. En aquesta tesi doncs, a partir d’una mostra de tecnòlogues artístiques i tecnòlogues informàtiques, s’explora i analitza el seu procés d’autoinclusió en les TIC.

Aquí trobareu la seva tesi.