Distance Matters: Place, Political Legitimacy and Popular Support for European Integration

22 NOVEMBRE 2005 "Distance Matters: Place, Political Legitimacy and Popular Support for European Integration " Cat. Juan Díez Medrano Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials, UB … [Read more...]

El proceso de Bolonya y la Sociologia

17 DESEMBRE 2003 "El proceso de Bolonya y la Sociologia" Cat. Jesús M. De Miguel Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions, UB … [Read more...]