Presentació

El Projecte Mirrors és una iniciativa del Grup de recerca COPOLIS "Benestar, Comunitat i Control Social" de la Universitat de Barcelona que reuneix a investigadores i investigadors interessats en l'anàlisi dels canvis socials que estan produïnt en els models familiars processos com la gestació subrogada i les tècniques de reproducció assistida (ENTRE). Pretén donar cabuda a projectes d'investigació i d'altres activitats de difusió i anàlisi que permetin obrir noves línies de reflexió i debat sobre la família i les seves actuals transformacions.

Actualment, El Projecte Mirrors està realitzant el projecte denominat “Subrogació materna. Transformacions parentals a l'Estat espanyol del segle XXI” (Ref. CSO2014- 55556-P, I + D + I 2014-17, Ministerio de Economía y Competitividad) finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad per al període 2014-2017 en el que es tracta d'aprofundir en l'anàlisi dels reptes i canvis que la gestació subrogada està introduint en la societat espanyola actual.