Anna Morero

Doctora en Sociologia per la Universitat de Barcelona i Màster en Estudis de Gènere, Dona i Ciutadania per la mateixa universitat. És professora associada al Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona, on també és co-directora del Màster propi Famílies i Societat. És membre del Grup de Recerca Copolis "Benestar, Comunitat i Control Social", en la Universitat de Barcelona i també forma part de la Xarxa TIIFAMO, una Xarxa Internacional Temàtica d'Investigació sobre Famílies Monoparentals.

La seva tesi doctoral gira entorn de la gestació subrogada a l'Estat espanyol i als debats sorgits per la interacció del fenomen amb els drets sexuals i reproductius, el treball de cures i la institució famililar.