Núria Pumar Beltrán

Professora titular de Dret del Treball en el Departament de Dret Mercantil, del Treball i la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona (UB). Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (1999) amb menció de dret Europeu. En l'actualitat presideix la Comissió d'Igualtat de la Facultat de Dret de la UB i és representant de la UB en el grup de treball de gènere de la League of European Research Universities (LERU). És membre del grup d'investigació COPOLIS i les seves línies principals de recerca són la igualtat d'oportunitats i l'acció positiva en matèria de Dret del treball i protecció social així com la política d'ocupació en la Unió Europea i Espanya.