Dino Di Nella

Advocat i Operador Comunitari per la Universitat Nacional de La Plata. És doctorand en Sociologia per la Universitat de Barcelona, Màster en Polítiques d'igualtat de gènere: agents d'igualtat, i diplomat de postgrau en “Gènere i igualtat” per la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves investigacions i publicacions s'han desenvolupat en els àmbits de la crítica i alternatives del control social , grups de convivència i canvi social; i infància i adolescència. Ha presentat vàries ponèncias i publicacions sobre aquestes temàtiques -en les que també ha impartit docència- en universitats d'Amèrica Llatina i Europa. Actualment treballa com a professor adjunt ordinari en la Universidad Nacional de Río Negro, i coordina la Xarxa Temàtica Internacional d'Investigació sobre Famílies Monoparentals (Xarxa TIIFAMO), i el Centre Interdisciplinari d'Estudis sobre Drets, Inclusió i Societat (CIEDIS-Copolis).