UB Els usos lingüístics a la Universitat de Barcelona

Comissió de política lingüísticaPla de dinamització lingüísticaLlei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
Estatut de la Universitat de Barcelona (art. 6, 147.4 i 150.3)Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya

Comentaris: sociolinguistica.sl@ub.edu