Construïm història
Base de dades de fonts historiogràfiques
| Cerca per paraules | Fullejar camps
Col·lecció [contrataedium] > Tots els documents de la col·lecció

De 1 a 10 de 165 Documents | Endavant | Final

| Ordena per 

1 Arxivística
A favor dels marmessors del testament de Guillem Barenys
1391
Barcelona
   
2 Arxivística
Acta de reparació de terres
1008-08-12
   
3 Arxivística
Acta del Concili de Tarragona
516
Tarragona
   
4 Literària
Alcorà
610-523
   
5 Literària
Algunes notíces de Catalunya en temps andalusí
   
6 Literària
Ambaixades catalanes a Còrdova
971-974
   
7 Arxivística
Aprenentatge d'una sedera
1400
Barcelona
   
8 Referència web
Archivos Españoles en Red
   
9 Referència web
Arxiu de la Corona d'Aragó
   
10 Referència web
Arxiu Històric de La Selva del Camp
   

De 1 a 10 de 165 Documents | Endavant | Final