Enquesta sobre la satisfacció del Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona 

1 Quin tipus d’usuari/usuària sou?
PDI UB
PAS UB
Estudiant UB
Alumni UB
Usuari extern
2 Valoreu la vostra satisfacció en l’ús del Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona.
No gens satisfet
Poc satisfet
Satisfet
Molt satisfet
NS/NC
3 Heu publicat algun document al Dipòsit Digital? 
No
4 Si heu contestat sí a la pregunta anterior, valoreu la vostra satisfacció sobre el procés de publicació dels vostres documents al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona.
No gens satisfet
Poc satisfet
Satisfet
Molt satisfet
NS/NC
5 Feu-nos arribar els vostres comentaris o propostes de millora.