Enquesta sobre la satisfacció del Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona

1 Quin tipus d’usuari/usuària sou?
PDI UB
PAS UB
Estudiant UB
Alumni UB
Usuari extern
2 Valoreu la vostra satisfacció en l’ús del Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona.
Gens satisfet
Poc satisfet
Satisfet
Molt satisfet
NS/NC
3 Heu publicat algun document al Dipòsit Digital?
No
5 Feu-nos arribar els vostres comentaris o propostes de millora.