Esquema general. Vista dorsal
Esquema general. Vista ventral
Tipus Mol·luscs
Poliplacòfors