1995 Salvem les Valls

Altres mobilitzacions

 

 

Salvem les Valls

Paraules clau Protecció d’espais naturals, infraestructures viàries.

Objectiu

Rebuig al projecte de l’eix Vic-Olot per Bracons; revisió del Pla de Carreteres i del Pla General Territorial de Catalunya; protecció del sector agrícola davant la construcció d’infraestructures i urbanitzacions; promoció d’un model de desenvolupament que incorpori paràmetres socials i ambientals.

Àmbit d'actuació

Garrotxa (comarcal).

Components

Formen part de Salvem les Valls més de cent socis i nombroses entitats.

La major part de les entitats adherides són de caire ecologista: Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa, Assemblea d’Entitats Ecologistes de Catalunya, Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura de Catalunya, Associació de Naturalistes de Girona, Centre d’Acció Territorial i Ambiental del Maresme, Ecofòrum Garrotxa, Ecologistes en Acció de Catalunya, EcoMediterrània, Grup Cultural i Ecologista del Moianès, Grup de Defensa del Ter, Grup d’Estudi i de Defensa de la Natura, Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp, Grup de Medi Ambient de Montcada i Reixach/ Ecologistes en Acció, Institut Altempordanès d’Estudi de la Natura i Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural.

També han adherit els següents partits polítics: Alternativa Verda, Esquerra Republicana de Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, Iniciativa per Catalunya Verds i Partit dels Comunistes de Catalunya.
Així mateix, formen part de Salvem les Valls algunes entitats esportives i culturals: Agrupament Escolta Flos i Calcat, Centre Excursionista d’Olot, Club de Futbol de Joanetes, Escola de l’Esplai de Girona, Esplais de la Garrotxa, Grup Excursionista, Cultural i Alpinista de la Vall d’en Bas Maulets i Teatre HUMIL.

Finalment, s’ha adherit una associació de veïns (Associació de Veïns de Joanetes) i un sindicat (Unió de Pagesos).

Durada

L’entitat es constitueix legalment el juny del 1995 i actualment continua desenvolupant la seva reivindicació. A partir del nucli de gent que forma Salvem les Valls es va crear l’any 2006 el Centre per a la Sostenibilitat Territorial (CST), l’objectiu del qual és promoure una nova cultura del territori a Catalunya.

Antecedents

L’eix Vic-Olot era una de les alternatives plantejades l’any 1989 per a la continuació de l’Eix Transversal des de Vic cap a l’est. El projecte es descartà en favor del traçat Vic-Santa Coloma-Girona, però posteriorment es recuperà la idea de construir aquesta carretera per tal de millorar l’accessibilitat entre les comarques d’Osona i la Garrotxa. Així, el mes de juliol de 1994 Gestió d’Infraestructures, S.A. (GISA), l’empresa pública depenent de la Generalitat per a la promoció d’infraestructures i edificacions, inicià els tràmits per a la realització de l’Estudi Informatiu i d’Impacte Ambiental del tram Manlleu-Olot, que forma part de l’eix Vic-Olot per Bracons.

Estat actual

Les obres de l’eix Vic-Olot s’estan duent a terme en la actualitat. Salvem les Valls continua oposant-se a aquesta infraestructura degut als elevats impactes socioambientals que comporta

Desenvolupament

El 1998 el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a aconseguir finançament dels Fons de Cohesió de la UE per a la construcció de l’eix Vic-Olot-Figueres. Per obtenir aquest finançament cal integrar el projecte en l’anomenada “Red de Carreteras de Gran Capacidad”, de manera tal que la infraestructura inicialment prevista a començaments dels 90 perd la seva funció originària de via de connexió intercomarcal per a convertir-se en una via de fluxos internacionals.

Tot i l’oposició ciutadana i els nombrosos actes de rebuig organitzats per Salvem les Valls, el novembre del 2003 s’inicien les obres del túnel de Bracons per la banda osonenca. El març del 2004 el Govern de la Generalitat anuncia introduir algunes modificacions en el projecte per tal de reduir els impactes ambientals. El canvi més significatiu consisteix en la reducció de carrils en trams com el del propi túnel.

Durant tot el procés Salvem les Valls ha desenvolupat una intensa activitat reivindicativa, informativa i educativa. La major part d’accions de l’entitat són de caire informatiu, com ara exposicions obertes al públic organitzades tant a la Garrotxa com a d’altres comarques de Catalunya. L’entitat també ha procurat des de la seva creació celebrar cada any una gran jornada festiva-reivindicativa, ja que aquest tipus d’actes tenen un important ressò mediàtic, permeten captar fons i serveixen de marc per al debat.

Fonts d'informació

Web de Salvem les Valls.

Pàgina web

http://www.salvemlesvalls.org/cat/sv/sv.htm