Logo Universitat de Barcelona CRES. Centre de Recursos per l'Ecologia Social imatge de maquetació
Inici UB imatge de maquetació
Inici apartat
Inici CRES
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Mobilitzacions ciutadanes

1985 Mobilització pel tancament de l'abocador de Can Mata a Hostalets de Pierola.

 

 

Mobilització pel tancament de l'abocador de Can Mata dels Hostalets de Pierola (BY)

Paraules clau

 

Objectiu

La descontaminació i clausura del abocador de Can Mata dels Hostalets de Pierola.

Àmbit d'actuació

Hostalets de Pierola, Masquefa i Esparreguera (Comarcal).

Components

CEPA, Coordinadora d'Afectats per l'Abocador dels Hostalets de Pierola.

Durada

 

Antecedents

L'abocador de "Can Mata" està situat just al límit del parc natural de la muntanya de Montserrat , enclavat en un torrent, l'aqüífer del qual pertany a la conca del Llobregat, que subministra aigua de boca a la conurbació de Barcelona i a les comarques del Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt Penedès i algunes poblacions de l'Anoia. L'abocador va començar a funcionar de forma clandestina al principi dels setenta.

Estat actual

L'abocador continua en funcionament.

Desenvolupament

Sense fer una auditoria prèvia, l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola va legalitzar l'abocador, el 5 d'octubre de 1985. L'abocador te llicència d'activitats classificades per a residus sòlids urbans, excloent-ne expressament els residus tòxics i perillosos . Durant el període d'il·legalitat no existeix cap precaució ni en el tipus de residus abocats ni en la seguretat de l'abocador.

El 1988, l'Ajuntament dels Hostalets va ordenar-ne la clausura per múltiples incompliments de les condicions de la llicència i de la normativa ambiental aplicable (la bassa de lixiviats rebentava quan plovia –fet que va provocar denúncies per contaminació d'aigües potables per part de l'Ajuntament de Masquefa-).

Davant de la pressió de l'empresa que gestionava l'abocador i la intervenció de la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya, l'alcalde dictà el decret de 26 d'octubre de 1989 pel qual s'aixecà la suspensió de l'activitat condicionada al compliment de la llicència concedida.

Des de 1991, s'han realitzats de forma periòdica i continuada abocaments de determinats residus perillosos.

Des de 1997 la mobilització ciutadana lluita perquè es clausuri l'abocador.

El 2002 es va trobar restes d'un antropoide de fa 12 milions d'anys durant les obres d'ampliació de l'abocador.

Un informe pericial encarregat pel Tribunal Superior de Justícia indica que les obres d'ampliació de l'abocador de Can Mata podrien haver afectat una part del jaciment paleontològic descobert l'any 2002 a Hostalets de Pierola.

El 2004, una sentència judicial reconeix que a l'abocador de can Mata s'hi han llençat «residus perillosos sense autorització». La sentència deriva d'una demanda interposada per la Coordinadora d'Afectats per l'Abocador dels Hostalets de Pierola contra la Generalitat i l'empresa Cespa davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La coordinadora havia denunciat, en més d'una ocasió, que l'abocador acollia sals d'alumini de segona fosa.

Fonts d'informació

CEPA

Pàgina web

Amunt

 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Grup CRES
Última actualització o validació: 19.09.2007
imatge de maquetació
19.09.2007