Logo Universitat de Barcelona CRES. Centre de Recursos per l'Ecologia Social imatge de maquetació
Inici UB imatge de maquetació
Inici apartat
Inici CRES

 

Títol del document
Any

Any de signatura del document.

Lloc de signatura

Lloc de signatura del document.

Àmbit Geogràfic

Àmbit territorial a què fa referència el document. És l’àrea geogràfica on se situa el conflicte ambiental que es vol denunciar i/o sobre el qual fan referència les reivindicacions ciutadanes. No és el lloc en el qual ha estat redactat i/o signat.

Àmbit temàtic

Temàtica ambiental a la qual fa referència el document. La tipologia de temes identificada és la següent:

 • Energia
 • Residus i Contaminació
 • Muntanya i Espais Rurals
 • Aigua
 • Ciutat i Urbanització
 • Agricultura
 • Mobilitat
 • Litoral
 • Fauna
 • Complex*

* Trobem documents que fan referència a més d’un d’aquests temes. En el cas que el document faci referència a 4 temes o més, s’identifica com a “complex”. Fan referència a una àmplia tipologia temàtica, tenen una visió íntegra de la problemàtica ambiental, englobant, en major o menor mesura, tots els temes.

Impulsors i redactors

Nom concret de les persones o dels col·lectius o associacions ciutadanes que impulsen i/o redacten el document.

Adhesions

Tipus de col·lectius que s’adhereixen al document. La tipologia identificada és la següent:

 • Persones a títol individual
 • Col·lectius i organitzacions ecologistes
 • Associacions de veïns
 • Plataformes ciutadanes
 • Col·lectius i organitzacions ciutadanes temàtiques.
 • Col·lectius i organitzacions ciutadanes per segments de població
 • Agrupacions científiques i de divulgació de coneixement
 • Organitzacions professionals i corporatives
 • Organismes públics i grups polítics
 • Col·lectius i organitzacions religioses
 • Altres
Font
Accés al document. Pot ser un referència bibliogràfica (llibre, revista, butlletí, informe, etc.), electrònica (pàgina web), o el nom del col·lectiu o de la persona que proporciona el document.

© Grup de Geògrafs per l'Ecologia Social, 2010