Esteu aquí

Presentació

Desenvolupat dins del marc de l’Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i assimilable als programes que ofereixen moltes universitats europees, el Màster Oficial Construcció i Representació d’Identitats Culturals (tipus mixt o acadèmic) ofereix una formació avançada en la definició i anàlisi dels processos de construcció cultural de les idees –inclosa la idea d’identitat– i de les seves representacions en la literatura, el cinema, el teatre, i d’altres mitjans. Així mateix, tracta qüestions de recepció, traducció i gestió cultural en el context de les cultures plurals i en constant transformació que configuren el món actual.

Comissió del Màster

  • Dra. Cristina Alsina Rísquez (coordinadora)
  • Dr. Francesco Ardolino
  • Dra. Elena Losada
  • Dra. Joana Masó
  • Dra. Mònica Rius
  • Dra. Loreto Vilar
  • Dra. Dolors Ortega